top of page
DSC_0395.JPG

REGLEMENT

DE HUISREGELS

REGELS, ZE ZIJN ER OM VERBROKEN TE WORDEN. MAAR UITERAARD HOUDEN WE

ONS TIJDENS DE BUURT BATTLE'S NETJES AAN DE REGELS! HET REGLEMENT STAAT ER DAN OOK NIET VOOR NIETS. LEES HEM, OF SCROLL DOOR. WE KUNNEN HET MAAR GEZEGD HEBBEN ;) 

Reglement van De Allfunse Buurt Battle

 

1. Algemeen

1.1 Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en op alle deelnemers aan De Allfunse Buurt Battle, in het vervolg DABB genaamd.

2. Teams

2.1 De organisatie adviseert om een deelnemend team te laten bestaan uit minimaal 8 personen. Er is geen maximum aan het aantal personen gesteld.
2.2 Elk team kent één van de teamleden toe als teamcaptain. De teamcaptain dient een aantal gegevens in te vullen, zie aanmeldingsformulier. Tevens wordt er een vervanger aangewezen.
2.3 Deze teamcaptain van het team is woonachtig in Alphen en is minimaal 18 jaar.
2.4 De organisatie voert alle communicatie met een team uitsluitend met de teamcaptain.
2.5 De werkplek van een team tijdens de Battle bevindt zich op één adres in Alphen en alle teamleden worden geacht vanuit deze locatie aan DABB deel te nemen. Het adres wordt bij inschrijving opgegeven.

 

3. Inschrijven

3.1 ///
3.2 Bij aanmelding dient het team de buurtnaam te nemen, bij meerdere teams per buurt wordt een volgnummer aan de naam toegevoegd (bijv. Rabasta1 en Rabasta2).
3.3 Het inschrijven van een team kan tot uiterlijk 1 oktober 2019.
3.4 Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname aan DABB.

 

4. Deelnemen

4.1 Op dinsdag ... oktober vindt de captainsavond plaats voor de teamcaptains. Deze zal gehouden worden in CC Den Heuvel om 20:00 uur. De teamcaptain of een plaatsvervanger is verplicht aanwezig te zijn.
4.2 Een team waarvan geen afgevaardigde aanwezig is op de captainsavond kan niet deelnemen aan de DABB.
4.3 De organisatie stelt het vragenboek op waarin alle vragen en opdrachten voor DABB zijn opgenomen. Ieder team ontvangt hiervan één exemplaar.
4.4 De organisatie is gerechtigd teams puntenaftrek toe te passen, indien zij hun vragenboek niet tijdig ophalen of (onjuist) inleveren.
4.5 Teams worden geacht de vragenboeken goed door te nemen. Naast vragen en opdrachten over Alphen staan er ook vragen en opdrachten in het boek op locaties in/om Alphen. Dit is geen verplichting, men kan immers besluiten om deze opdrachten over te slaan. Dit heeft natuurlijk wel invloed op de te behalen punten voor de betreffende opdrachten.
4.6 Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen op de juiste plaats op het antwoordenformulier te worden. Het antwoord moet eenduidig en duidelijk leesbaar worden ingevuld binnen aangemaakte kaders. Antwoorden elders worden als foutief beschouwd. Op ieder antwoordinvulblad dient de teamnaam vermeld te worden op de daarvoor gereserveerde ruimte.

 

5. Puntentoekenning en uitslag

5.1 De gegeven antwoorden worden door de organisatie zo snel mogelijk beoordeeld, voor elke vraag worden voor de goede antwoorden punten aan het team toegekend.
5.2 Alle deelnemende teams worden in de einduitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totale aantal behaalde punten.
5.3 De bekendmaking van de uitslag van DABB zal plaatsvinden op zaterdagavond 9 oktober in de loop van de avond.
5.4 De uitslag van DABB is bindend en staat niet ter discussie.

 

6. Algemeen

6.1 De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan DABB.
6.2 Deelnemen aan DABB is geheel op eigen risico.
6.3 Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.
6.4 De teams worden geacht zich tijdens het uitvoeren van de opdrachten op een verantwoorde wijze te gedragen.

6.5 Zo dienen tijdens verplaatsen de geldende verkeersregels gerespecteerd te worden. 

bottom of page